De warmste kinepraktijk

Ten voordele van Steunfonds metabole ziekten

Tijdens de therapiesessies hebben wij, de therapeuten, tekeningen gemaakt samen met Ari, een kindje met een metabole aandoening. Deze tekeningen hebben we samen met een aantal kunstwerken van een MS-patiënte verwerkt tot kerstkaarten. Pakketjes per 5 kaarten zijn te koop aan een prijs van 10 euro per pakket.

Waarom dit goed doel?

Bij ons in de praktijk komt een kindje met een metabole aandoening waardoor wij geconfronteerd worden met de impact van deze aandoeningen en de beperkingen die er heden ten dage nog bestaan. Naar mijn mening is er te weinig aandacht voor deze groep. Hopelijk kunnen wij met onze actie hier een steentje toe bijdragen.

Steunfonds metabole ziekten

De vereniging stelt zich tot doel: de behartiging van patienten met een metabole aandoening (en hun ouders) financiële ondersteuning te bieden voor niet terugbetaalde diagnostische procedures en behandelingen. Onderzoek financieren naar diagnose, behandeling en quality of life van metabole patiënten. Metabole ziekten onder de aandacht brengen, onder meer door middel van een leefgroeiboek en website. Informatiebrochures opstellen voor een groot aantal metabole ziekten. Bijscholingen: organiseren voor perifere artsen en paramedici. De kloof verkleinen tussen zorgverleners en patiënten door actieve participatie van ouders en kinderen in de behandeling. Ondersteuning bieden als het medische faalt.

Bekijk dit goed doel