De warmste Kinderkerst

Ten voordele van De Dauw

Wij organiseren een kerstmarkt op zaterdag 14 december aanstaande.
Hierbij verkopen we ook allerlei dingen die de leerlingen in de week voordien gemaakt hebben.
Wij organiseren tevens een vrij podium waar onze leerlingen hun talenten kunnen tonen.

Waarom dit goed doel?

Daar wij een kerstmarkt organiseren met onze school VBS BELGIEK te Deerlijk, wensen wij altijd een goed doel te kiezen die in teken staat van de jeugd.

Dit jaar kozen we voor een goed doel die in teken staat van autisme, psychotische kwetsbaarheid, ... omdat dit nog steeds een beetje taboe is.

Wij steunen graag de jeugd die het nodig heeft, omdat praten helpt.

De Dauw

De Dauw is een kleinschalig en gespecialiseerd behandelingscentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar dat als dusdanig door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is erkend. De Dauw situeert zich op de derde lijn van de gezondheidszorg.
Wij richten ons naar kinderen en jongeren met autismespectrum stoornis, psychotische kwetsbaarheid en/of aanverwante problematieken die nood hebben aan een zeer gespecialiseerde en geïndividualiseerde behandeling omwille van ernstige moeilijkheden in het dagelijks functioneren en falende sociale integratie.

Wij bieden een intensieve, gespecialiseerde en residenti├źle behandeling aan op middellange termijn (gemiddeld 3 jaar, met een maximum van 5 jaar).

Doelstelling van onze behandeling is maximale ontplooiingskansen te bieden met het oog op re-integratie in het thuismilieu, de school en/of andere voorzieningen.

Bekijk dit goed doel