de warmste kinderfuif

Ten voordele van Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

Terwijl de kinderen van (2,5j-8j) in de fuifzaal het beste van zichzelf geven, hebben de ouders een gezellige winterbar waar ze kunnen drinken en kleine hapjes eten voor het goede doel.

Waarom dit goed doel?

We zien dat deze vzw heel wat doet voor de kansarme kinderen uit onze school. Ze leveren echt fantastisch werk. We dragen ze dus een warm hart toe.

Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.

Bekijk dit goed doel