DE WARMSTE KEUKEN

Ten voordele van de korf vzw

De kleuters zullen zorgen voor de tafelversieringen, de onderbouw zal de hapjes en het dessert maken en de bovenbouw helpt alles klaarzetten, klaarmaken en bedienen. Gedurende 2 dagen wordt de Sint-Theresiaschool Rollegem de warmste keuken van Vlaanderen. Met de bijdrage van de ouders hopen we een mooie som geld bijeen te krijgen.

Waarom dit goed doel?

Als school is het onze plicht om kinderen die minder mogelijkheden op allerlei gebieden te helpen! VZW de Korf is een prachtige organisatie die veel kinderen gelukkig maakt. Wij willen hier graag ons steentje aan bijdragen.

de korf vzw

Organiseren en ondersteunen van begeleidingstrajecten voor kinderen en jongeren in een (tijdelijk) moeilijke leefsituatie, samen met de ouders en het betrokken netwerk. Extra middelen uit concrete acties worden in eerste instantie ingezet voor het aanbieden en organiseren van vrijetijdsinitiatieven voor deze kinderen en jongeren.

Bekijk dit goed doel