de warmste kerstmutsenwandeling

Ten voordele van Move to Sport vzw

We verzamelen tegen 16u in de groeppraktijk Fit Up te Kontich. Van daaruit vertrekken we voor een wandeling van ongeveer 3km over een vlak wegdek.

Iedereen welkom
Inkom 10€ inbegrepen de kerstmuts.
Soep en drank en lekkers zullen aanwezig zijn.

Waarom dit goed doel?

We kiezen Move to Sport omdat MS een grote plaats in ons leven en Move to Sport organiseert knappe projecten die wetenschappelijk ondersteund worden. En door mee te doen aan deze projecten is de kwaliteit van ons leven beter.

Move to Sport vzw

Move to Sport promoot een actieve levensstijl voor alle personen met multiple sclerose.
De missie die we willen uitdragen is dat ondanks beperkingen, ondanks tegenslagen, ondanks Multiple Sclerose (MS) , mensen niet opgeven, uitdagingen aangaan en in staat zijn bijzondere projecten te realiseren.
www.movetosport.be

Bekijk dit goed doel