De Warmste Kerstmarkt

Ten voordele van EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Woonzorgcentrum De Meers organiseert op zondag 15 december een traditionele kerstmarkt voor jong en oud, dé ideale gelegenheid om een kerstgeschenk te kopen! Er worden diverse producten aangeboden die samen met bewoners tijdens dagelijkse activiteiten gemaakt worden. Wij vinden betrokkenheid van onze bewoners immers heel belangrijk binnen onze voorziening. Daarnaast vind je er natuurlijk traditionele kerstgeschenken. In een sfeervol kader voorzien we tevens een ruim aanbod aan traditionele spijzen en dranken. Kortom, allen naar De Meers op zondag 15 december.

Waarom dit goed doel?

Woonzorgcentrum De Meers te Waregem beschikt over 2 dagverzorgingscentra en 300 plaatsen voor zorgbehoevende bewoners, waarvan heel wat mensen met dementie. Wij ervaren dagelijks hoe ingrijpend het dementieproces is voor de persoon in kwestie maar evenzeer voor zijn familie, mantelzorgers en netwerk. Individuele begeleiding en ondersteuning zijn essentieel. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen wil met de opbrengst van de Warmste Week een vakantieweekend met vorming organiseren voor kinderen en mantelzorgers van personen met (jong)dementie. Vermits wij elke dag werken met mensen met dementie, lijkt dit ons een prima initiatief om onze steun aan te verlenen!

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Vlaanderen telt momenteel 132 000 mensen met dementie. In 2060 zijn dat er meer dan 250 000. Het Vlaamse expertisecentrum dementie ondersteunt zowel direct als indirect iedereen die met dementie te maken krijgt. We ondersteunen professionele zorgverleners zodat de zorg en ondersteuning erop vooruit gaat en mensen langer thuis kunnen wonen. We leiden coaches op die mantelzorgers kunnen bijstaan bij het verwerkingsproces. We hebben aandacht voor jongdementie en zorgen ervoor dat er meer begrip en goede begeleiding kan komen voor wie ermee geconfronteerd wordt. Een warm Vlaanderen is ook een dementievriendelijk Vlaanderen! We vinden graag in jou onze bondgenoot!

Bekijk dit goed doel