De warmste Kerstkoer in Moorsel

Ten voordele van Broeiklas vzw

Verkopen koeken.

Waarom dit goed doel?

We hebben gekozen voor een lokale vzw die aansluit bij de kinderen hun leefwereld.

Broeiklas vzw

Broeiklas biedt studiebegeleiding aan lagere schoolkinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen. Door hun gezinsomstandigheden hebben kinderen school- en/of taalachterstand of dreigen ze leerachterstand op te lopen, slaag- en onderwijskansen te missen of vroegtijdig de school te verlaten. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen. Door in te zetten op talentontwikkeling, positieve bekrachtiging en erkenning van de talenten van kinderen worden de slaagkansen en de schoolloopbaan van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen bepaald door hun talenten en niet door de sociale, economische of culturele achtergrond van het gezin waarin ze opgroeien. Op deze manier kan het kind een verhoogde weerbaarheid hebben en later de eigen ontwikkelingskansen optimaal ontplooien.

Bekijk dit goed doel