De warmste keramisten

Ten voordele van Humival

Ik verkoop T-shirts in biologisch katoen die bedrukt zijn met quotes die allemaal iets te maken hebben met keramiek. Vermits ik in het Meetjesland woon en potten draai bij KERAMIKA in Waarschoot, ben ik op zoek gegaan naar een lokaal goed doel waar ik warm van wordt. Het is HUMIVAL geworden uit Lievegem omdat ik van mening ben dat we elkaar onvoldoende verwarmen .. en dan zeker onze medemensen met een beperking die al te vaak in hokjes worden gestopt.
Verzorgen alleen is niet voldoende, iedereen verdient liefde, warmte en leute!

Waarom dit goed doel?

Omdat ik van mening ben dat onze maatschappij mensen met een beperking teveel in hokjes stopt en afzondert van de maatschappij. We zijn zogenaamd een zorgmaatschappij, maar toch slagen we er niet in om deze mensen met z'n allen te omarmen. Deze mensen hebben ook liefde en warmte nodig en moeten ook kunnen genieten en niet enkel verzorgd worden. Het leven is meer dan overleven ... als de overheid niet voldoende middelen inzet, dan moeten wij ons steentje bijdragen. LEVE DE LIEFDE! X

Humival

Humival biedt ambulante en residentiële ondersteuning bij wonen en dagbesteding voor een zeventigtal volwassen personen met een verstandelijke/en of meervoudige beperking uit het Meetjesland. Zij doet dit op 7 zorgdomeinen: lichaamsverzorging, huishoudelijke activiteiten, atelierwerking, sport en ontspanning, beweging en sport, projecten levensvorming en leefgroepsoverstijgende activiteiten (structuurwerking, belevingsactiviteiten en ouderenwerking). Een groep van 60 enthousiaste medewerkers, aangevuld met twintigtal vrijwilligers en een tiental stagiairs staan in voor de dagelijkse zorg. Een emancipatorische grondhouding met oog voor kwaliteit van bestaan bij iedere persoon ligt aan de basis van elke ondersteuning.

Bekijk dit goed doel