De warmste karaoke-avond

Ten voordele van De Kade

Kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, artsen en het secretariaat van de revalidatieafdeling van AZ Groeninge laten de artiest en het podiumbeest in zich los op een karaoke-avond voor het goede doel.

Waarom dit goed doel?

Omdat een collega van dichtbij meemaakt wat voor grote hulp het begeleidingscentrum kan zijn voor ouders van kinderen met een visuele beperking.

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel