De Warmste Kapper

Ten voordele van Back on Track vzw

Bij Primer in Leuven zal je als man voor, na of buiten het sporten om je haar kunnen laten knippen op 16/12. Een heerlijke samenwerking tussen de Primer (www.primeracademy.be), Geknipt! (www.kaspalongeknipt.be) en JJMaes (www.jjmaes.be) de opbrengst zal integraal gaan naar Back on Track fonds dat zich inzet om (ex-)kankerpatiënten te ondersteunen en begeleiden in de moeilijke fases, van diagnose naar behandeling en naar het terug Back on track geraken in het normale leven.

Waarom dit goed doel?

Onze core business is sport en voor deze actie gaan we haren knippen voor het goede doel. Daarom lijkt dit ons het ideaal goede doel om te kiezen. We willen namelijk dat iedereen de kans heeft (terug) te sporten!

Back on Track vzw

Het Back on Track fonds zet zich in om (ex-)kankerpatiënten te ondersteunen en begeleiden in de moeilijke fases, van diagnose naar behandeling en naar het terug Back on track geraken in het normale leven. Het fonds organiseert bijkomende psychosociale begeleiding, revalidatieprogramma's en andere initiatieven met als doel de zware (na)behandeling waar mogelijk te verlichten. In tijden van besparingen binnen de gezondheidszorg, creëert Back on Track daarbij extra ruimte om kankerpatiënten blijvend te ondersteunen.

Bekijk dit goed doel