De Warmste Kaartjes for Life

Ten voordele van De Bleekweide

We vinden het belangrijke dat in deze digitale tijden mensen elkaar ook eens een boodschap, wens of troost via een kaartje sturen. Voor het kiezen/schrijven van een kaartje neem je eventjes de tijd voor iemand. Een kaartje wordt door de persoon die het ontvangen heeft vaak langer behouden of kan meer waarde hebben dan een vluchtig SMS'sje of digitaal berichtje.

Waarom dit goed doel?

Wij staan heel erg achter de visie en methode van De Bleekweide. We hebben al een lezing met Lut Celie georganiseerd (oudercomité) op de school waar onze kinderen naar toe gaan/gingen. Wij vinden het heel bijzonder dat kinderen en jongeren beroep kunnen doen op De Bleekweide zodat ze met een lichtere rugzak hun leven kunnen verderzetten, dat iedereen beroep kan doen op hun expertise, jongeren die het financieel moeilijker hebben dankzij de fondsen ook in therapie kunnen. Dus iedere financiële steun die de organisatie kan krijgen is belangrijk.

De Bleekweide

VZW De Bleekweide is een praktijkcentrum die zich richt op kinderen, jongeren en volwassenen. Onze praktijk wil anders kijken en luisteren naar deze kinderen en jongeren, naar deze volwassenen. Gedrag en emoties normaliseren, niet diagnosticeren, niet 'medicamentaliseren'. We willen kijken met een dubbele bril. Niet enkel focussen op gedrag, op signalen maar de steen opheffen om te zien wat onder dat gedrag zit. We vertrekken vanuit kracht, vanuit wat in hoofd en gevoel uniek is, los van wat de ander van jou verlangt. We gaan op weg met: breed verlies, emotionele pijn, rouw, trauma en groeiprocessen. Want vanuit verwerking en het ontwikkelen van kracht ontstaat herstel.

Bekijk dit goed doel

Video's