De warmste hamburgers

Ten voordele van Kras Jeugdwerk

Op het goededoelenmarktje van de Wijnegemse Warmathon verkopen wij hamburgers ten voordele van Kras Jeugdwerk.

Waarom dit goed doel?

Als speelpleinanimatoren willen we organisaties als Kras met een mindere evidente doelgroep zoveel mogelijk ondersteunen...

Kras Jeugdwerk

Kras is een Antwerpse jeugdwerkorganisatie die in verschillende wijken een pittige vrijetijdswerking op poten zet. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook de kinderen en jongeren die moeilijker hun weg vinden naar andere initiatieven. We proberen daarom de drempel zo laag mogelijk te houden en werken in wijken met veel armoede en schooluitval en waar weinig publieke ruimte en vrijetijdsaanbod is.

Bekijk dit goed doel