De warmste gemeente Asse: De warmste radio

Ten voordele van Hopperank VZW

Van woensdag 18 december tot zondag 22 december zullen wij in het woonzorgcentrum het glazen huis nabootsen en dus ook ‘de warmste radio’ presenteren tussen 8 uur en 18 uur. Dit zal doorgaan in onze cafetaria, maar de radio zal over het hele gebouw te horen zijn.

Tijdens deze vijf dagen zullen er allerlei acties georganiseerd worden, waarbij familie, bewoners, personeelsleden, maar ook inwoners van Asse kunnen deelnemen.

Zo worden er o.a. optredens georganiseerd in samenwerking met de muziekschool van Asse, krijgen we bezoek van de leerlingen van de basisschool vijverbeek, zal er een veiling plaatsvinden, een dansnamiddag, bezoek van de kerstman, kersteucharistieviering, wordt er in de cafetaria allerlei lekkers verkocht en uiteraard kan iedereen plaatjes komen aanvragen.

Waarom dit goed doel?

Wij willen een lokale vzw een hart onder de riem steken. Als ergotherapeuten binnen een WZC vinden wij zelfstandigheid belangrijk

Hopperank VZW

Wij begeleiden volwassen personen met een (vermoeden van) beperking die zelfstandig wonen. Het gaat over mensen met een mentale beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), gehoor- en of gezichtsstoornissen, mensen met autismespectrumstoornis, enz.
We gaan bij hen op huisbezoek om hen te ondersteunen bij alle aspecten van het dagelijks leven (o.a.huisvesting, financieel, administratie, netwerk en relaties, tewerkstelling en vrije tijd, opvoeding, huishouden, gezondheid, enz).
De begeleiding is vrijwillig.

Bekijk dit goed doel