De Warmste fuif

Ten voordele van huis voor jongeren vzw / OVERKOP Gent

Deze avond organiseren wij 2 evenementen. Enerzijds staan wij met ons jeugdhuis op onze kerstmarkt op het dorp te Zomergem. Hier zullen we een aantal gadgets + dranken verkopen om het goede doel rechtstreeks te steunen. Ten slotte organiseren we een fuif waar alle opbrengsten deze avond rechtstreeks naar het goede doel gaan.

Waarom dit goed doel?

Wijzelf zijn van het Jeugdhuis De Messink te Zomergem. Ons hoofddoel is om het creëren van een tweede thuis voor jongeren waar men zich één voor één elk weekend kan ontplooien. Wij organiseren elke week een evenement om even er van 'tussen uit te kunnen'. Hier zien we dat een groot aantal jongeren telkens aanwezig is en we ook vaak dezelfde gezichten terugzien. Zo beseffen wij ook dat alle jongeren zich hier goed voelen. Tevens werken wijzelf ook allemaal met jong barrpersoneel die zich vrijwillig inzet om de andere jongen te bedienen. Zo willen we ook de jongeren een kans geven om eventueel een leuke bezigheid te laten beleven. Hier zien we dat deze organisatie ook aansluit aan onze ideeën.

huis voor jongeren vzw / OVERKOP Gent

In een OverKop-huis kan je als jongere van 12 tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.
In OverKop-Gent is geen enkele vraag te groot of te klein. Je bent er altijd welkom! Doe, voel, chill, hallo...daar staan we voor.

We zijn er ook trots op dat we de stem van iedere jongere centraal stellen zowel in je eigen verhaal als in onze werking. Dus ook als je een idee hebt om OVERKOP nog beter te maken. Dan is OVERKOP de ideale plaats.

Bekijk dit goed doel