De Warmste Foto

Ten voordele van Centrum voor Ambulante Revalidatie ’t Veld vzw

Op zaterdag 7/12 organiseer ik De Warmste Foto!

Samen met jou + eventueel gezin, liefde van je leven, je huisdier,... ga ik een halfuurtje op stap in de Brugse binnenstad op een locatie die jij leuk vindt!
Ik maak een aantal portretten waarvan je achteraf een online privé galerij ontvangt met 10 afgewerkte beelden in hoge resolutie.

Ideaal voor je kerstkaartje, dat gezinsportret dat je al zo lang wou, jullie liefde in beeld of professionele portretten.

Prijs: 99 euro
De opbrengst gaat integraal naar CAR 't Veld vzw.

Boek je tijdslot via hello@kellysteenlandt.be
* 10-10:30 (volzet)
* 11-11:30 (volzet)
* 12-12:30 (volzet)
* 13-13:30 (volzet)
* 14-14:30 (volzet)
* 15-15:30 (volzet)

Waarom dit goed doel?

Een organisatie uit mijn eigen gemeente die mij bijzonder nauw aan het hart ligt. De begeleiding die een kind hier krijgt, is van onschatbare waarde.

Centrum voor Ambulante Revalidatie ’t Veld vzw

CAR 't Veld vzw richt zich tot gezinnen met peuters, kleuters en lagere schoolkinderen met uiteenlopende problemen zoals autismespectrumstoornissen, ADHD, complexe ontwikkelingsstoornissen (dyslexie, dyscalculie, DCD, ...) enz. Er wordt multidisciplinair onderzoek verricht en indien nodig kan dit gevolgd worden door multidisciplinaire therapie, individueel of in groep.
Binnen verschillende werkingen is er nood aan therapeutisch materiaal o.a. voor speltherapie aan kleuters, voor training van de grove motoriek en voor aangepast spelmateriaal in de vroegrevalidatie. Elke gift zal rechtstreeks besteed worden aan de aankoop van materiaal voor de kinderen!

Bekijk dit goed doel