De Warmste Filmweek

Ten voordele van (W)onderweg vzw

Cultuurcentrum De Kern in Wilrijk vertoont in de week voor kerst twee films waarvan de opbrengsten integraal naar het goede doel gaan.

De opbrengsten van de vertoningen van De Patrick (17.12) en Hors Normes (19.12) gaan naar (W)onderweg, een Wilrijkse vereniging voor normaal begaafde 16+’ers met een autismespectrum-stoornis.

Iedere film vertonen we twee keer, om 14.30 en om 20.15 uur. Tickets voor een film kosten 6 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa.

De vrijwilligers van De Kern bakken bovendien nog koekjes en taarten, om na de film van de te genieten in de foyer. Ook die opbrengsten gaan naar het goede doel.

Waarom dit goed doel?

(W)onderweg is een Wilrijkse vereniging die prachtig werk verricht en die we bij cultuurcentrum De Kern al jaren een warm hart toedragen.

(W)onderweg vzw

(W)onderweg is een vzw voor normaal begaafde 16+’ers met een autismespectrumstoornis.
ons aanbod: creatief artistiek aanbod, o.a. een beeldend atelier, vormingen, ontspanning - en vrijetijdsaanbod.
De persoon als individu is het uitgangspunt.
Gericht naar een ASS wil (W)onderweg duidelijkheid bieden, verheldering geven, veiligheid en voorspelbaarheid creëren.
Eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfontplooiing staan centraal.

Zie ook: www.wonderweg.be

Bekijk dit goed doel