De Warmste EJAvond

Ten voordele van Heder

Wij organiseren tweede jaar op een rij een actie voor een goed doel als jeugdvereniging. Vorig jaar hebben wij een kerstmarkt georganiseerd en wij willen graag dit jaar hetzelfde doen, maar in een Dream edition! Want wij willen graag bouwen op een betere toekomst voor de kinderen/jongeren.

Op onze kerstmarkt ben je altijd welkom voor een hapje en een drankje. Wij proberen het voor u zo aangenaam mogelijk te maken en zorgen voor randanimatie à la EJA gebracht door de leden en het bestuur!

Waarom dit goed doel?

Wij, jeugdtoneelkring EJA, zijn zoals u leest een jeugdvereniging en willen ons daarom graag inzetten in een goed doel dat zich bezig houdt met kinderen/jongeren. Daarnaast heeft iemand uit ons bestuur gewerkt bij Kon-Tiki, wij voelen ons daarom zeer betrokken tot dit goed doel. Wij zouden ook graag alles doneren aan Kon-Tiki specifiek.

Heder

Heder biedt eenvoudige en gespecialiseerde diensten aan voor mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking en onderverdeeld in 4 zorgdomeinen, ieder met specifieke doelgroep. Zorg en vroegontwikkeling (De Kleine Beer, mobiele begeleiding/dagopvang van kleuters, ’t Sloepke en Hotel Pimpernel) biedt ondersteuning en begeleiding voor (zeer) jonge kinderen en hun omgeving in eender welke vorm. Zorg en ontwikkeling biedt ondersteuning voor kinderen en jongeren die een schoolgaand traject lopen, zowel regulier als buitengewoon. Zorg en ontmoeting (Dagcentrum Terninck en De Kluiver, De Bootsman, ILIAS en Trajectondersteuning voor cliënten met NAH) biedt ondersteuning voor (jong-) volwassenen met een (al dan niet op latere leeftijd verworven of degeneratieve) beperking. Zorg en beleving (Kon-Tiki, De Kade, dagcentrum ’t Ons, Woonhuis Terninck) creëert voor kinderen, jongeren en volwassenen een omgeving waarbij beleving en rust gecombineerd wordt met uitdagingen en stimulatie.

Bekijk dit goed doel