De Warmste Eetweek @ Van Marcke Technics Hasselt

Ten voordele van CAW Zuid-West-Vlaanderen

In de week van 9/12 bieden we alle klanten van de Van Marcke Technics @ Hasselt elke dag een warme snack aan voor een klein prijsje.

Maandag 9/12
Hotdog (prijs €1)

Dinsdag 10/12
Friteuse snacks (prijs €1 voor 5 snacks)

Woensdag 11/12
Mini pizza (prijs €1 voor 3 mini pizza)

Donderdag 12/12
Soep (prijs €1 per kommetje)

Vrijdag 13/12
Frietjes met frikadel (prijs €2 per portie)

Waarom dit goed doel?

De visie van Van Marcke luidt “We Care for Quality Of Life”. We willen van elk huis een thuis maken en willen dit basisrecht ook helpen verwezenlijken voor de meest kwetsbaren uit de maatschappij. Daarom organiseren wij diverse acties tvv CAW Z-W Vlaanderen die geld willen inzamelen om hun opvangcentrum in Kortrijk te vernieuwen. Als Kortrijks bedrijf willen wij zo op lokaal niveau ons steentje bij te dragen zodat ook personen in nood het wooncomfort kunnen krijgen dat ze verdienen.

CAW Zuid-West-Vlaanderen

CAW Zuid-West-Vlaanderen is een welzijnsorganisatie dicht bij mensen. Iedereen kan met om het even welke welzijnsvraag bij ons terecht. We geven informatie, advies, ondersteuning, opvang en begeleiding. Voor de editie 2019 zoeken we vooral steun voor de twee volgende projecten:
1. Katrol organiseert huiswerkbegeleiding bij kwetsbare gezinnen aan huis in Kortrijk en Menen. Met K@trol digitaal krijgen deze gezinnen een laptop ter beschikking. Steeds meer scholen verwachten dat leerlingen toegang hebben tot een computer en internet. Vrijwilligers zorgen voor ondersteuning in het gebruik voor huiswerk, toegang tot digitale schoolplatformen, internet.. We organiseren ook vormingen voor ouders en zorgen voor toeleiding naar lokale partners voor ondersteuning (bv. bibliotheek).
2. Ons opvangcentrum voor dak- en thuislozen in de Blekersstraat willen we vernieuwen en aanpassen aan de huidige comforteisen. We willen 18 studio’s realiseren voor alleenstaanden, koppels of gezinnen in woonnood.

Bekijk dit goed doel