de Warmste Eend

Ten voordele van Touw vzw

We verkopen eendjes in keramiek, mooi geglazuurd in allerlei frisse kleurtjes. De eendjes fungeren perfect als presse-papier, deurstopper of vogelverschrikker, maar ook gewoon als ludiek ornament. Ze drijven helaas niet in bad, maar anderzijds kan de hond ze niet stukbijten ... Je kan ze kopen aan 15 euro per stuk, ten voordele van Touw.

Waarom dit goed doel?

Omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat iedereen die met persoonlijke - psychische - problemen kampt ergens terecht kan. Helaas kan niet iedereen terecht in de reguliere hulp-verlening. Touw biedt kwalitatieve psychotherapie aan en helpt mensen verder die nergens terecht kunnen omwille van hun financiële situatie.

Touw vzw

TOUW vzw is een vrijwilligersorganisatie die kosteloze, laagdrempelige en kwaliteitsvolle psychotherapie aanbiedt aan cliënten die het financieel moeilijk hebben.
Verschillende mensen vallen op dit moment wegens hun sociale status of hun beperkte inkomen uit de boot en kunnen geen beroep doen op psychologische hulpverlening.
TOUW ziet het als haar taak om voor - hoe beperkt ook - deze doelgroep een nieuw interactievlak te creëren waarbij het opbouwen van levenskracht, het stimuleren van groei en ontwikkeling en het terug zoeken naar maatschappelijke integratie de belangrijkste doelstellingen zijn.

Bekijk dit goed doel