De warmste deurmat van GAMMA

Ten voordele van ArmenTeKort vzw

In al onze vestigingen in Vlaanderen, Brussel en online kunnen de klanten de warmste deurmat kopen aan €20/stuk. Hiervan gaat €7 naar het goede doel.

Waarom dit goed doel?

GAMMA is gecharmeerd door het ambitieuze karakter van ATK. De buddy zorgt voor een duurzame verandering in het denken en voelen van personen in kansarmoede. Bij GAMMA geloven wij ook dat je samen meer bereikt dan alleen. Onze slogan is immers 'Hoe maak je het? Samen met GAMMA.'

ArmenTeKort vzw

ArmenTeKort wil kansarmoede op grote schaal effectief bestrijden en – uiteindelijk – overwinnen. En zit hierbij in op een buddywerking.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van de werking van ArmenTeKort. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Door een verbinding in vertrouwen en gelijkwaardigheid ontdekken beiden verborgen krachten en bouwt de kanszoekende buddy zelfvertrouwen op. Ze worden elkaars supporter. Ieder buddytraject duurt twee jaar. Gedurende die twee jaar zien of horen deze buddy’s elkaar bijna wekelijks. Door deze frequente contacten ontwikkelt de kanszoekende buddy, vanuit een versterkte eigenwaarde, het vermogen maar vooral de durf om te dromen en te vertrouwen op een andere toekomst.

Naar een samenleving zonder kansarmoede.
Met één klik. Tussen twee mensen.

Bekijk dit goed doel