De warmste cinema - ON T6

Ten voordele van De Kade

Op 18 december organiseren wij de warmste cinema in Sint-Leo Hemelsdaele te Brugge. Voor €10 bieden wij een film, een drankje en popcorn aan. Hierbij dragen jullie ons ondersteuningsteam type 6 een warm hart toe. Wij richten onze actie op volwassenen die er graag een avondje op uit willen.

Waarom dit goed doel?

Wij kiezen ervoor om het ondersteuningsnetwerk type 6 binnen BuBaO Spermalie een warm hart toe te dragen zodat zij met de opbrengst fijne materialen kunnen aankopen en laten maken om de leerlingen met een visuele beperking goed te ondersteunen binnen het gewoon onderwijs.

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel