De warmste cijfers

Ten voordele van Netwerk tegen Armoede

De VRT Studiedienst presenteert haar meest interessante inzichten voor alle VRT collega's, en dit voor een vrije bijdrage in onze spaarpot

Waarom dit goed doel?

Armoede is een te groot probleem in Vlaanderen

Netwerk tegen Armoede

Het Netwerk tegen Armoede verenigt 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Die proberen vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede zelf de strijd aan te binden met sociale uitsluiting. Dat doen we onder andere door vormings- en coachingstrajecten in het onderwijs, beleidswerk rond verschillende thema's (onderwijs, wonen, werk, inkomen, schulden, rechtsbijstand, ...) en ondersteuning van mensen.

www.netwerktegenarmoede.be

Bekijk dit goed doel