De warmste chips!

Ten voordele van T'HOPE

We hebben ons verspreid in Roeselare met de jongeren zelf om zakjes chips te verkopen van Poco Loco aan voorbijgangers.

Waarom dit goed doel?

De jongerenwerking van t'Hope zet zich in voor jongeren die in kwetsbare gezinnen leven en geven hen een plek waar ze terecht kunnen, waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze het vrijetijdsaanbod leren kennen, en waar ze andere jongeren leren kennen. En dat is heel belangrijk voor deze jongeren.

T'HOPE

T’Hope vzw is een Welzijnsschakel en een vereniging waar armen het woord nemen. JaKedoe is de jeugdwerking van t’Hope. Voor kinderen en jongeren uit gezinnen in armoede, organiseren we laagdrempelige ontmoeting (wekelijkse) en activiteiten (tweewekelijks). Ze leren er hun eigen leefwereld verruimen, hun netwerk verbreden en komen in contact komen met anderen. Jongeren reflecteren over hun eigen leefsituatie en krijgen de kans om zich kennis en vaardigheden eigen te maken. In de jongerenwerking werken we adhv creatieve methodieken om thema’s rond hun leefwereld ter sprake te brengen en dit samen met hen een forum te bieden. We willen zo de maatschappij sensibiliseren rond armoede en dit samen met hen structureel aanpakken.

Bekijk dit goed doel