De Warmste Chefs

Ten voordele van De Kade

De 4 chefs van het boek ConFOODENTIES zijn voor 1 dag DE WARMSTE CHEFS van Kortrijk. Tijdens de signeersessie van hun boek op 8 december gaan ze samen koken. De opbrengst van de verkoop van de gerechtjes gaat integraal naar de thuisbegeleidingsdienst Accent van vzw De Kade. Deze dienst zorgt voor de thuisbegeleiding van jongeren met visuele ( slechtziend, blind,…) en meervoudige beperkingen van 0 tot 21 jaar maar ook de begeleiding van de ouders, broers en of zussen. Ze kunnen de extra middelen goed gebruiken voor de aankoop van materiaal en het digitaliseren van hun werkingsmiddelen.
We hopen dat we met onze actie ‘De Warmste Chefs’ een extra boost en steun kunnen geven aan alle mensen die zich in deze situatie bevinden.

Waarom dit goed doel?

Leon is het zoontje van goede vrienden van 'warmste chef' Matthias. Hij krijgt samen met zijn ouders begeleiding via thuisbegeleidingsdienst Accent van vzw De Kade.
Leon is geboren met een visuele achterstand en dat raakt ons.
We hopen dan ook dat we met onze actie een extra boost en steun kunnen geven aan Leon en zijn familie en uiteraard ook alle andere mensen die zich in deze situatie bevinden.

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel