De Warmste Cake

Ten voordele van TEJO Antwerpen

Onze uitwisselingsstudenten verkopen 3 soorten ambachtelijke botercake die ze vervolgens op 11 november in Mario’s Bakkershuys te Hulshout onder deskundige leiding van bakker Mario maken. Daarna verdeelt elke uitwisselingsstudent zijn verkochte cakes aan de kopers.

Waarom dit goed doel?

Dit is het derde jaar dat we met onze uitwisselingsstudenten een actie voor De Warmste Week organiseren. Telkens kiezen we voor een goed doel dat zich inzet voor jongeren van hun leeftijd. De voorbije 2 jaar kozen we voor een goed doel dat zich focust op kansarmoede. Dit jaar wilden we een andere jeugdproblematiek steunen.

TEJO Antwerpen

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Ze werken allemaal kortdurend vanuit hun eigen therapeutische denkkader. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongeren te deblokkeren en hen opnieuw in hun kracht te zetten. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. Bovendien wil het TEJO-project bijdragen tot de sociale beweging die een appel doet op de solidariteit en inzet van de hele samenleving om mee de verantwoordelijkheid te dragen voor het persoonlijk welzijn van alle jongeren zodat ze de nodige groeikansen krijgen om mooi volwassen te worden.

Bekijk dit goed doel