De Warmste Borabar 3.0

Ten voordele van De Cocon, Jeugdhulp aan Huis vzw

Met food, drinks & friends dragen we voor het derde jaar op rij ons warm hart toe aan een vereniging die de ontplooiingskansen van kinderen en volwassenen in moeilijkheden helpt te verbeteren. Dit jaar hebben we gekozen voor vzw de Cocon, jeugdhulp aan huis. In een gezonde buitenlucht van onze achtertuin, met de nodige drank en spijs en sfeer houden we een gezellig samen zijn met vrienden en kennissen en draagt zo iedereen zijn steentje bij!

Waarom dit goed doel?

Kinderen moeten kind kunnen zijn en moeten alle kansen krijgen die bestaan, ongeacht in welke leef- en opvoedingssituatie ze zich bevinden zodoende hen een zorgeloze jeugd te bezorgen! Wij dragen hier graag ons steentje voor bij!

De Cocon, Jeugdhulp aan Huis vzw

De Cocon, Jeugdhulp aan Huis is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg die hulpverlening aan huis verzorgt aan kinderen, jongeren en gezinnen die zich in een verontrustende leef- en/of opvoedingssituatie bevinden en waarbij welbevinden en/of veiligheid onduidelijk of in het gedrang is.
Een substantieel aantal begeleide gezinnen en jongeren bevinden zich onder de armoedegrens. Om de maatschappelijke participatie en de ontplooiingskansen van de kinderen en jongeren te vergroten, is af en toe een extra materiƫle en financiƫle steun nodig voor deze gezinnen. Dit kan gaan om voeding, het betalen van een schoolreis (zodat het kind kan meegaan), lidgeld bij een jeugdvereniging of sportclub, ... Graag doen we beroep hiervoor op jullie engagement!

Bekijk dit goed doel