De Warmste boekenverkoop

Ten voordele van Wablieft

Onze collectie groeit met de dag maar onze bibliotheek niet. Daarom voeren we op het einde van het jaar een deel van onze collectie af. Jij kan deze boeken een nieuwe thuis bieden maar tegelijk ook het goede doel steunen.

De opbrengst van onze verkoop gaat dit jaar integraal naar vzw Wablieft. Kom langs en laat geen enkel boek liggen!

Waarom dit goed doel?

Als bibliotheek staat leesbevordering en leesplezier centraal in ons beleid.

Vzw Wablieft is van onschatbare waarde voor de ondersteuning van deze waarden, alsook het ontwerpen van materiaal speciaal ontwikkeld voor de noden van wie nog moeite heeft met het Nederlands.

En gezien de drempel tot het Nederlands verhoogt wordt door onze vlaamse regering, zal vzw Wablieft alle hulp nodig hebben dat ze kan krijgen.

Wablieft

Wablieft is het centrum voor duidelijke taal. We zijn onderdeel van de vzw Vocvo, het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs.

Kranten

Elke woensdag lezen meer dan 45.000 mensen de Wablieft-krant, onze krant in duidelijke taal. Elke twee weken is er de Wablieft Start, als opstap naar onze Wablieft-krant.

Taaladvies

Wablieft deelt expertise met andere organisaties in de trainingen Duidelijk Schrijven. Onze redacteurs herschrijven ook folders, brieven, webteksten, formulieren ... voor onze klanten.

Boeken

Graag lezen doet beter lezen. Daarom zijn er de Wablieft-boeken. Bij de boeken horen luistercd's, lesmappen en allerlei activiteiten, zoals leeskringen en studiedagen.

Bekijk dit goed doel