De Warmste Blauwe apotheek

Ten voordele van STOP DARMKANKER

Samen willen we de mensen verlossen van die laatste vervelende rosse centjes en hopen we hiermee toch een beetje te kunnen bijdragen aan de bestrijding van darmkanker!

Waarom dit goed doel?

In de apotheek komen we regelmatig in contact met mensen die te maken krijgen met kanker. Dit verdict weegt niet alleen op de patiënt zelf, maar ook hun omgeving krijgt het hierdoor vaak zwaar te verduren. Omdat het heel belangrijk is deze ziekte zo vroeg mogelijk te detecteren is een tijdige screening noodzakelijk. Deze onderzoeken en de campagnes hiervoor zijn natuurlijk niet gratis en daarom zou ik, samen met vier collega apotheken deze organisatie graag steunen mbv deze actie.

STOP DARMKANKER

Informatie en voorlichting zijn cruciaal in de strijd tegen darmkanker. De vzw Stop Darmkanker tracht door acties, campagnes, lezingen, etc., het brede publiek in te lichten over een ziekte waarmee 1 op 20 Vlamingen geconfronteerd wordt. Deze ziekte kan vroegtijdig worden opgespoord door een eenvoudige test van de stoelgang.
Meer acties en meer informatie moeten leiden tot :
- minder sterfte door darmkanker
- minder leed door darmkanker
- minder kosten door darmkanker

Bekijk dit goed doel