De warmste battle

Ten voordele van RoSa VZW (Rol en Samenleving)

De studenten zullen zullen strijden voor de titel van het sterkste geslacht in 3 groepen door beroep te doen op hun behendigheid, denkvermogen en creativiteit.

Waarom dit goed doel?

We willen het stigma rond gender onder de studenten bespreekbaar maken en kijken hoe het op school leeft.

RoSa VZW (Rol en Samenleving)

Sinds 1978 is RoSa vzw het kenniscentrum voor gender en feminisme. Via een actieve publiekswerking draagt RoSa bij tot het genderbewustzijn in Vlaanderen. Door mensen de mechanismen te laten zien die ongelijkheden in stand houden, wil RoSa bijdragen aan een egalitaire samenleving, waarin de eigen kwaliteiten, de eigen dromen en verwachtingen een grotere rol spelen dan de sociale ideeën, verwachtingen en normen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid, een samenleving waarin mensen kansen krijgen, wat hun geslacht, seksuele voorkeur, etnische achtergrond, fysieke gesteldheid, of leeftijd ook is.

Bekijk dit goed doel