De Warmste 3040

Ten voordele van Casa Magnolia vzw

Uit initiatief van Jeugdraad Huldenberg hebben wij besloten om deel te nemen aan de Warmste Week. Hierbij kozen wij om het goede doel Casa Magnolia een warm hart toe te dragen. Wij komen op in ons dorp voor de jeugd en willen dus ook ons steentje bijdragen voor de zieke kinderen en hun gezin.

Hoe willen we Casa Magnolia steunen?
We verkopen embleempjes aan € 3,00. Dit kan je op je hemd van de jeugdbeweging naaien, op een T-Shirt, pull… We hopen dat zoveel mogelijk verenigingen, handelaars, scholen,... mee op de kar springen zodat we hiermee een mooi bedrag kunnen overhandigen aan Casa Magnolia!

Waarom dit goed doel?

Uit initiatief van Jeugdraad Huldenberg hebben wij besloten om deel te nemen aan de Warmste Week. Hierbij kozen wij om het goede doel Casa Magnolia een warm hart toe te dragen. Wij komen op in ons dorp voor de jeugd en willen dus ook ons steentje bijdragen voor de zieke kinderen en hun gezin.

Hoe willen we Casa Magnolia steunen?
We verkopen embleempjes aan € 3,00. Dit kan je op je hemd van de jeugdbeweging naaien, op een T-Shirt, pull… We hopen dat zoveel mogelijk verenigingen, handelaars, scholen,... mee op de kar springen zodat we hiermee een mooi bedrag kunnen overhandigen aan Casa Magnolia!

Casa Magnolia vzw

Casa Magnolia brengt tijd, ruimte en rust in gezinnen met een zwaar ziek kind. Tijd kunnen doorbrengen met het gezin is heel kostbaar, want veel van onze magnoliakinderen hebben een degeneratieve aandoening waarvoor geen behandeling bestaat.
Dit jaar hebben we vooral gewerkt aan twee nieuwe projecten: De Snoezelmobiel en een gespecialiseerde oppasdienst.
De Snoezelmobiel is een omgebouwde ziekenwagen die volledig ingericht is met snoezelmateriaal en door vrijwilligers voor enkele dagen naar een gezin met een zwaar ziek kind gebracht wordt.
De vraag naar een gespecialiseerde oppasdienst was heel groot. Een babysit vinden die even de zorg thuis kan overnemen, is niet evident. Samen met andere organisaties hebben we dit probleem aangepakt en deze dienst uit de grond gestampt.
Onze andere projecten "Helpende handen" en lotgenotencontact blijven bestaan: We coördineren vrijwilligers die huishoudelijke en praktische taken overnemen en organiseren tweemaal per jaar lotgenotencontact.

Bekijk dit goed doel