De warmste 21 dagen challenge

Ten voordele van MFC Pedagogisch Centrum Wagenschot

Wij gaan met een groep voedingscoaches onszelf en anderen motiveren en begeleiden om 21 dagen te werken aan de beste versie van onszelf.
Op vlak van voeding maar ook staan sport en ontspanning centraal.

Waarom dit goed doel?

Wij dragen deze organisatie een warm en gezond hart toe.

MFC Pedagogisch Centrum Wagenschot

Wagenschot vzw is een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met andere beperkingen.

Niet alle kinderen in onze samenleving worden geboren met evenveel kansen om zich te ontplooien. In welke wieg je als mens terecht komt is vaak bepalend voor de rest van je leven.
Daar waar het voor ouders, jongeren en andere doorverwijzers moeilijk loopt, biedt Wagenschot een uitweg.

Onze quote luidt dan ook als volgt: “Kansen creëren voor jongeren!” Elke dag opnieuw voor en met jongeren en hun sociale context.

Bekijk dit goed doel