De warme muziekles

Ten voordele van Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

Voor iedere "Start to guitar"- en "Start to ukulele"-inschrijving die binnenkomt tot Kerstdag gaat er 25 euro naar de Muziekbank. :)
"Start to guitar" en "Start to ukulele" zijn cursussen van 10-wekelijkse lessen die doorgaan van begin januari tot midden maart. :)
Meer info op... https://www.facebook.com/gitaarcoachJLD/
Thanks!!

Waarom dit goed doel?

Ik ben zelf gitaarleraar en muzikant. Muziek (spelen) is iets prachtig en iedereen moet daartoe de kans krijgen. :)

Streekfonds West-Vlaanderen - De Muziekbank

De Muziekbank is een project van het Streekfonds WVL waarmee we investeren in muziek als middel om kansarme en/of kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen.

1. We kopen zelf instrumenten aan voor kinderen/jongeren in kansarmoede.
2. We zamelen oude instrumenten in om te hergebruiken door organisaties die werken met kwetsbare kinderen/jongeren.
3. We geven financiële steun aan projecten waarbij kinderen en/of jongeren via muziek versterkt worden.

Het voorbije jaar kochten we voor € 3.800 aan instrumenten en wezen we nog eens € 12.650 aan financiële steun toe aan. Onze middelen komen van giften en fondsenwervingsacties zoals ons Buskerpodium op Dranouter en acties in kader van de Warmste Week.

Bekijk dit goed doel