De Wamste Koekjes

Ten voordele van De Kade

We bakken samen met de kinderen met ASS van vzw De Kade zandkoekjes en verkopen deze.

Waarom dit goed doel?

In het kader van het eerste jaar Orthopedagogie werken wij een project uit rond de Warmste Week.
Vzw De Kade leek ons een interessante organisatie voor ons project, omdat zij een brede waaier aan orthopedagogische doelgroepen hebben, zoals blinden of slechtzienden, personen met autisme, auditieve en communicatieve beperkingen, gedrags- en/of emotionele stoornissen, enzovoort. Deze doelgroepen behandelen wij ook in onze opleiding en op die manier is het boeiend om onze theorie eens naast de praktijk te leggen. We krijgen zo een betere kijk op deze doelgroepen, dit zien we als een voorproefje van onze mogelijke, toekomstige werkomgeving. We vinden het ook belangrijk om voor elkaar te zorgen ongeacht een beperking of niet. Samen met kinderen met ASS maken wij zandkoekjes en verkopen we deze. Een lekker koekje voor een warm hart.

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel