De Vershoek for ‘t Twijgje Turnhout

Ten voordele van 't Twijgje

Lise en Lore zetten hun in voor ‘t Twijgje@De Vershoek Patriottenstraat Turnhout

Waarom dit goed doel?

Dit is een centrum bij ons in de buurt die zeker ook eens onder de aandacht mag komen voor hun verdienstelijk werk!

't Twijgje

't Twijgje is een activiteitencentrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan een aangepaste dagbesteding. Wij richten ons naar inwoners van de ruime regio rond Turnhout. 't Twijgje biedt kansen tot ontmoeting, zinvolle dagbesteding en arbeidszorg aan een zestigtal deelnemers.

Bekijk dit goed doel