De Vermeirekens voor de tondeldoos

Ten voordele van Kinderfonds De Tondeldoos VZW

We willen met onze familie ons steentje bijdragen in de strijd tegen kansarmoede, vooral bij kinderen.

Waarom dit goed doel?

We zijn een grote warme sociale familie en vinden dat aan kansarmoede, vooral bij kinderen, iets moet gedaan worden.
Daarom willen we deze plaatselijke vereniging die op vrijwilligers draait steunen.

Kinderfonds De Tondeldoos VZW

Het Kinderfonds de Tondeldoos VZW bindt de strijd aan tegen kinderarmoede en de daarmee gepaard gaande achterstand en uitsluiting in Dendermonde. Het ultieme doel is optimale groei- en ontplooiingskansen geven aan kinderen die in armoede leven. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd investeren in tal van activiteiten; uitdelen van voedselpakketten, huisbezoeken, zoeken naar structurele oplossingen voor sociale en financiële problemen, activiteiten met en voor de kinderen,... Hiernaast zamelen wij tweedehands kledij, speelgoed, huisraad en schoolmateriaal in dat wij gratis uitdelen aan onze gezinnen. Wij zijn financieel volledig afhankelijk van giften. Alle giften worden met de grootste dank aanvaard.

Bekijk dit goed doel