De Tijdloze Fuif

Ten voordele van EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Een fuif voor jong en oud waar tijdloos breed gedraaid zal worden. Iedereen kan zijn top 3 doorgeven aan ons en de totale top 20 zal dan gedraaid worden gedurende een uur op de fuif.

Waarom dit goed doel?

Dementie is iets wat meer en meer zal toenemen. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij zich hier ook van bewust wordt en hier ook mee leert omgaan. Binnen onze familie hebben wij ook een dement iemand, en we merken dat het belangrijk is dat zij een goede zorg krijgt, door goed opgeleide mensen. Jammer genoeg is er nog niet voldoende budget om deze mensen optimaal te begeleiden, hebben we al gemerkt.

EXPERTISECENTRUM DEMENTIE VLAANDEREN

Vlaanderen telt momenteel 132 000 mensen met dementie. In 2060 zijn dat er meer dan 250 000. Het Vlaamse expertisecentrum dementie ondersteunt zowel direct als indirect iedereen die met dementie te maken krijgt. We ondersteunen professionele zorgverleners zodat de zorg en ondersteuning erop vooruit gaat en mensen langer thuis kunnen wonen. We leiden coaches op die mantelzorgers kunnen bijstaan bij het verwerkingsproces. We hebben aandacht voor jongdementie en zorgen ervoor dat er meer begrip en goede begeleiding kan komen voor wie ermee geconfronteerd wordt. Een warm Vlaanderen is ook een dementievriendelijk Vlaanderen! We vinden graag in jou onze bondgenoot!

Bekijk dit goed doel