De Stoffemiekes warmste week

Ten voordele van De Kade

Ik vind creativiteit heel erg belangrijk! 

Alle centjes gaan naar de crearuimte in Klavervier voor dove, slechthorende en doofblinde volwassenen met een meervoudige beperking te Oostkamp.

Wie helpt mee? Vorig jaar was er een €1 actie. Dit jaar zet ik er geen bedrag op al hoop ik evenveel op te halen als vorig jaar.

Gaan we allemaal samen voor dit goed doel?
Ik vind creativiteit heel erg belangrijk en zeker voor deze doelgroep. Via creativiteit kunnen we onze gevoelens uiten, zelfvertrouwen creëren, de motoriek verbeteren, concentratie en focus verleggen en het belangrijkste plezier maken.

Wie steunt mee?
De Warmste week BE22 7340 4057 8947 t.a.v Klavervier Vzw De Kade
Organisator: Sandra Maertens (online Sandra Coupje). Ik woon te Assebroek bij Brugge en zit mij vaak in voor goede doelen.

Waarom dit goed doel?

Ik vind creativiteit heel erg belangrijk! 

Alle centjes gaan naar de crearuimte in Klavervier voor dove, slechthorende en doofblinde volwassenen met een meervoudige beperking te Oostkamp.

Wie helpt mee? Vorig jaar was er een €1 actie. Dit jaar zet ik er geen bedrag op al hoop ik evenveel op te halen als vorig jaar.

Via creativiteit kunnen we onze gevoelens uiten, zelfvertrouwen creëren, de motoriek verbeteren, concentratie en focus verleggen en het belangrijkste plezier maken.

Wie steunt mee?
De Warmste week BE22 7340 4057 8947 t.a.v Klavervier Vzw De Kade
Organisator: Sandra Maertens (online Sandra Coupje). Ik woon te Assebroek bij Brugge en zit mij vaak in voor goede doelen.

De Kade

De Kade (www.de-kade.be) is een netwerk van vier scholen voor buitengewoon onderwijs (BuBaO Spermalie, BuBaO Het Anker, BuBaO De Berkjes en BUSO Spermalie), een begeleidingscentrum, een WOTC en een revalidatie – en hoorcentrum.

De meer dan 1200 medewerkers van De Kade richten hun expertise op bijna 3000 kinderen, jongeren en volwassenen met visuele beperking, auditieve beperking, communicatieve beperking, autismespectrumstoornis, doofblindheid, complex sensorieel meervoudige beperking, gedrags- en/of emotionele stoornis, ontwikkelingsstoornis, complexe leerstoornis.

Bekijk dit goed doel