De Sprong springt

Ten voordele van Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

We starten op donderdag 19 december 2019 samen met onze leerlingen aan 24 u springen op de trampoline.
Tussen 11-15 u 30 nemen alle leerlingen hieraan deel.
Na 15.30 rekenen we op oud-leerlingen, sympathisanten en voorbijgangers.
We bieden knutselwerken aan in de chalet.
Mensen konden ons sponsoren per uur of een betalen voor hun 'sprongetje'.

Waarom dit goed doel?

De Sprong is een school basisaanbod.
Onze leerlingen hebben vaak moeite om in de gewone sportclub deel te nemen.
Wekelijks komen er begeleiders van Ajko langs op school om te sporten met onze leerlingen.
Dit kan over de middag of naschools. Op regelmatige basis doen zijn uitstappen naar pretparken ed tegen een lage kostprijs, zodat deze voor ieder kind toegankelijk is.
Telkens maken zij onze leerlingen enthousiast om hun eigen grenzen te verleggen.
Tevens bieden zijn de extra beweging die kinderen nodig hebben om in een gezond lichaam verder te kunnen.

Actieve Jeugd van Kortrijk - Kortrijks Jeugdwelszijnswerk

Vzw AjKo stelt zich tot doel de persoonlijke en maatschappelijke inclusie, emancipatie én participatie van alle kinderen en jongeren te bevorderen, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare. Dit wil het doen door het organiseren van dagelijkse activiteiten, de brugfunctie vervullen tussen jeugd en haar omgeving en het opkomen voor de belangen van kinderen en jongeren in de hele maatschappelijke context. Vzw AjKo zal als stimulator en regisseur bijdragen tot het versterken van het Kortrijks jeugdwelzijnswerk.

Bekijk dit goed doel

Video's