De Springplank Tielt for life!

Ten voordele van Pleegzorg West-Vlaanderen

Zaterdag 23 november 2019: filmnamiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
- kleuters: Trippel trappel dierensinterklaas.
- 1ste, 2de en 3de leerjaar: het paard van Sinterklaas.
- 4de, 5de en 6de leerjaar: Mathilda
Bijdrage: €5: filmticket, popcorn en een drankje.

Praktisch: BS De Springplank - Tulpenlaan 14 - 8700 Tielt
Inschrijven verplicht voor 20 november 2019.

Meer info en inschrijvingen: https://despringplank-tielt.be

Waarom dit goed doel?

Op school hebben we enkele kinderen met pleegouders en op deze manier willen we hen een hart onder de riem steken.

Pleegzorg West-Vlaanderen

Wist je dat er vandaag meer dan 6000 pleegkinderen en -gasten in een pleeggezin wonen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen dan een (tijdelijke) nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de groei-en ontplooiingskansen die ze nodig hebben. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren voor lange of korte tijd opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. www.pleegzorgwestvlaanderen.be

Bekijk dit goed doel

Video's