De slimste van 1333

Ten voordele van 't Klepelken

Op 14 december organiseren de werknemers van AET een quiz in Ermenrike waarvan de opbrengst naar 2 goede doelen gaat.

Waarom dit goed doel?

Omdat we ook voor de minder bedeelden in de samenleving ons goed hart willen laten zien.

't Klepelken

VZW 't Klepelken is een opvanghuis voor mensen in nood, gesticht in 1986.
Ons huis heeft zeven kleine studio's en twee crisiskamers.
Vooral jonge daklozen en jonge moeders met kind(eren) worden bij ons tijdelijk opgevangen.
Het is de bedoeling dat zij de nodige documenten in orde brengen en terug woonst en werk vinden zodat zij gesterkt verder kunnen.

Bekijk dit goed doel