De Rospot

Ten voordele van MUG-Helikopter IMDH vzw

Inzamelactie van onze 'rosse' muntstukjes binnen onze turnclub.
We verzamelen alle 'rostjes' in een grote bokaal die aan de ingang van onze sporthal terug te vinden is. Iedereen kan een of meerdere vrije donaties doen.

Waarom dit goed doel?

Helden van hier, dit is de perfecte omschrijving.
Het verschil kunnen maken tussen leven en dood bij een acute situatie door een snelle verplaatsing via de lucht.
Elke minuut telt voor het redden van mensenlevens, maar ook elke euro telt om de MUG-heli in de lucht te kunnen houden, daar zij geen enkel federale subsidie krijgen.
Met onze actie hopen we de MUG-heli iets meer onder de aandacht te kunnen brengen.

MUG-Helikopter IMDH vzw

De vzw Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening en zijn MUG-Helikopter redt al ruim 30 jaar levens en komt gemiddeld 600 maal per jaar tussen bij levensbedreigende aandoeningen ten gevolge van ziekte of ongevallen.

Financiering deels via sponsoring
De kostprijs kan en mag zeker niet verhaald worden op de vervoerde patiënten aan wie hetzelfde tarief van het ambulancevervoer via de weg wordt aangerekend. De financiering gebeurt door een bijdrage van de provincie West-Vlaanderen, gemeentes uit West-Vlaanderen en een 10-tal Oostvlaamse gemeenten . Verder dient beroep gedaan te worden over zowel grote als kleine sponsoren om het jaarlijks budget sluitend te krijgen.

Bekijk dit goed doel