De prikkeltjes

Ten voordele van HSP Vlaanderen vzw

Voor ons goede doel HSP Vlaanderen gaan wij huis aan huis en aan al onze vrienden en kennissen allerlei spulletjes (pennen, boekjes,...) verkopen met het thema "Cactus". Wij kozen voor de cactus omdat die veel prikkels heeft. Hoogsensitieve personen hebben geen filter voor prikkels (geluid, gevoelens, licht,....). Dat maakt hen kwetsbaar, maar door de juiste zelfzorg kunnen zij net zoals de cactus heel sterk worden.

Waarom dit goed doel?

Ik ben zelf een hoogsensitieve mama van een hoogsensitief kind. Mij heeft het in mijn leven heel wat parten gespeeld, met vorig jaar een burn-out tot gevolg. Ik hoop mijn dochter beter te kunnen begeleiden zodat zij haar persoonlijkheid niet als last gaat zien.
Ik vind het belangrijk dat hoogsensitiviteit meer gehoor krijgt, zodat mensen beter begrijpen wat het is (dat het niet een vorm van "flauw zijn" is).

HSP Vlaanderen vzw

Hoogsensitiviteit (HSP) is een persoonlijkheidskenmerk dat gepaard gaat met een sterker ontwikkeld zenuwstelsel. (15 à 20% van de bevolking)

De westerse maatschappij met zijn ratrace, informatieoverload en constante bereikbaarheid is geen ideaal klimaat voor hoogsensitieve personen. HSP is dan ook vaak een risicofactor voor CVS, burnout, depressie, fibromyalgie, ... Bij kinderen gaat het om leer-, gedrags- en sociale problemen.
HSP Vlaanderen vzw is het platform waar ervaring en wetenschappelijk onderbouwde informatie gedeeld wordt. Dit gebeurt o.m. via preventie door lezingen en cursussen, HSP-Praatkaffees, kinder- en jongerenkampen Groeikracht, het magazine De Cocon, ...

De samenwerking met hulpverleners en leerkrachten draagt ertoe bij hoogsensitieve mensen in de maatschappij te laten thuiskomen.

Bekijk dit goed doel