De ouders

Ten voordele van De Ouders

Wijndegustatie bij mij thuis, met vrienden, familie en kennissen, en ondertussen de vzw de ouders steunen.

Waarom dit goed doel?

Omdat ikzelf 2 jongeren met een beperking heb, en via deze vzw een heleboel informatie gekregen heb.
Zij praten uit ondervinding, het zijn geen professionelen, maar ervaringsdeskundigheid.

De Ouders

Vzw De Ouders is een vzw van ouders van kinderen met een beperking die online in Vlaanderen alle ouders van kinderen met een beperking verbindt. Ouders missen vaak informatie rond hun kind. Het draait soms gewoon om het uitwisselen van praktische informatie. Ouders van kinderen met een beperking zijn ervaringsdeskundigen maar leven nu al te vaak op een eiland. Door ouders online te verbinden, wordt heel wat praktische info uitgewisseld. Info die een wereld van verschil maakt. Daarnaast vormen ouders zo een steun voor elkaar. We organiseren ook ontmoetingsmomenten waarbij ouders informatie uitwisselen. Dankzij onze fondsenwerving kunnen we de gezinnen een ontspannend ontmoetingsmoment aanbieden. Elk gezin krijgt die dag ook een persoonlijk assistent die het bijzonder kind begeleidt. Zo krijgen de gezinnen maximaal de kans om met elkaar in dialoog te gaan. Danzij de fondsenwerving bouwen we ook verder onze organisatie uit.

Bekijk dit goed doel

Video's