De Negende van Friends&Family

Ten voordele van DE NEGENDE VAN

We verkopen flessen bier(9%) van 75cl. Gebrouwen volgens een oud recept uit de stad Diest. We verkopen eveneens flesjes van 25cl. artisanale Toscaanse olijfolie.
De actie loopt over de volledige periode van De Warmste Week. Het betreft losse verkoop aan familie, vrienden en iedereen die geïnteresseerd is.

Waarom dit goed doel?

Zelf zijn we bestuursleden van vzw De Negende Van.
We willen onze verantwoordelijk nemen door het voortouw te nemen om iets te organiseren.

DE NEGENDE VAN

Wij zetten ons in voor mensen die drager zijn van de genetische aandoening DFNA9. Dit is een ziekte die vanaf de leeftijd van 35-40j het gehoor en het evenwicht aantast, gepaard gaande met problemen met het zicht(beeldstabilisatie). Met uiteindelijk totale doofheid en uitval van het evenwichtsorgaan tot gevolg. Met onze VZW zamelen we geld in om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen teneinde deze vreselijke invaliderende ziekte uit de wereld te helpen. Bekendmaking en het onder de aandacht brengen van de ziekte bij het grote publiek is ook een doel. Meer info: www.denegendevan.be

Bekijk dit goed doel