"De Molenberg" bakt voor ORKA

Ten voordele van ORKA Ouders van Reumakinderen en -adolescenten

Het is de bedoeling dat heel de lagere school bakt en verkoopt, met hopelijk veel helpende handen van ouders en juffen! Wij bakken zandkoekjes die we versieren met chocolade en sprinkels. Dan moeten die nog verpakt worden en verkocht, we zullen wss. Een poosje bezig zijn om al de klassen aan het bakken te krijgen. hopelijk worden er veel koekjes verkocht en kunnen we de ORKA'S , steunen en hen een leuke uitstap, bezorgen !

Waarom dit goed doel?

Het is een onbekend thema, kinderen met reuma! Ze bestaan jammer genoeg ! Ikzelf heb een dochter met reuma sinds haar 18 maanden en ORKA is een leuke toffe organisatie die de kinderen met reuma moed geven,ze organiseren aangepaste activiteiten en een kamp aangepast aan reuma patiënten. ORKA geeft de kids het gevoel dat ze er niet alleen voor staan en dat ze ook niet alleen, bij ORKA zijn alle leden van jong tot oud , goede vrienden die elkaar raad geven enz ...

ORKA Ouders van Reumakinderen en -adolescenten

De vereniging heeft tot doel het initiëren, coördineren, uitvoeren en ondersteunen van alle mogelijke initiatieven en activiteiten gericht op de mentale en fysieke begeleiding en ondersteuning van gezinnen met kinderen en/of adolescenten die lijden aan reumatische aandoeningen.

Bekijk dit goed doel