De MEGA Koekenbak

Ten voordele van Binnenstad

In december transformeren we het 5de en 6de leerjaar van basisschool GO! BRUGGE CENTRUM in een keuken. We leren er zelf koekjes bakken. Eens we alle mislukte koekjes in de maag en het bakken onder de knie hebben, komen alle klassen om beurt helpen onder leiding van de ervaren bakkers.

Waarom dit goed doel?

We zijn een sociaal bewogen school waar iedereen super voor elkaar zorgt.
We beseffen dat niet alle kinderen het even gemakkelijk hebben.
Elk kind heeft recht op een goede leefsituatie.
Vzw Binnenstad helpt dit op een schitterende manier te verwezenlijken. Daarom dragen we hen een warm hart toe.

Binnenstad

Vzw Binnenstad begeleidt kinderen, jongeren en gezinnen die leven in verontrustende en problematische opvoedingssituaties. We zoeken passende antwoorden op de moeilijkheden in het leven.
Je kan bij ons terecht voor contextbegeleiding, dagbegeleiding, ondersteunende begeleiding en verblijf. We hanteren een waaier aan werkvormen.
We geloven in de kracht en de waardigheid van mensen. We gaan op zoek naar steunfiguren, werken samen met organisaties en bouwen zo mee aan een solidaire samenleving. We willen de wisselwering tussen samenleving en voorziening, tussen burgers en onze jongeren in beide richtingen mogelijk maken. Een sterk buurtnetwerk vormt een basis voor een zorgzame samenleving, om dit te verwezenlijken is alle steun welkom.

Bekijk dit goed doel