De Lilse Krawaten for Life

Ten voordele van ALS Liga

Een verenigd Lille stelt diverse activiteiten voor.
25 augustus Jakkejaanland
29 augustus Katastroof & The Attic
Tot 1 december Rospotten vanwege ondernemers Lille
Week 45 Boekenverkoop BIB Gemeente Lille
29 november Crawielerquiz
7 december Karaoke for Life
December : Actie Lilse 40-jarige
December : Actie De Wijngaard Grobbendonk
21 december Sfeerwandeling met Lampionnen en Events
21 en 22 december 24h Marathonfietsen
Met medewerking van Joc Frontaal met Jakkejaanland , Scouts Lille, Het Vliegend Wiel, Chiro Lille, De Vrienden van de Crawaett, Fanfare Lille en Ann Aerts met Katastroof & The Attic.

Waarom dit goed doel?

Vanuit onze vriendenkring De Lilse Krawaten For Life maken wij deze ziekte van dichtbij mee. Wij volgen de wens van een getroffenen om ALS LIGA zoveel mogelijk te steunen zodat deze ziekte in de toekomst beter kan verholpen worden. Met een verenigd Lille en verschillende verenigingen hebben we dan diverse acties kunnen opzetten.

ALS Liga

ALS is een progressieve, dodelijke ziekte waarbij de motorische zenuwcellen wegvallen en verlamming intreedt. Ook de functies van spraak, slikken en ademen worden aangetast. Na de diagnose leeft de patiënt gemiddeld 33 maand.

De levenskwaliteit van ALS patiënten (pALS) zo optimaal mogelijk houden en wetenschappelijk onderzoek stimuleren zijn prioriteiten van de ALS Liga. De ALS Liga stelt gratis hoogtechnologische hulpmiddelen ter beschikking om problemen met communicatie en mobiliteit van ALS patiënten op te vangen. Daarnaast informeert de ALS Liga pALS en familieleden over het mogelijke verloop van ALS en verstrekt psychosociale ondersteuning.

Bekijk dit goed doel

Video's