De Lichtjes der Kerstboom 2019

Ten voordele van Voorspools-Sleegers vzw - Joba (vluchtelingenwerking)

Traditie = Traditie; Naar jaarlijkse gewoonte wordt op de eerste vrijdag na Sinterklaas de verlichting van de “gigantische” Kerstboom ten Huize Sels ontstoken!! Ook dit jaar zal dit weer gepaard gaan met de nodige versnaperingen en geestrijke dranken in een gezellige omkadering!!

Dit jaar zijn we opnieuw geregistreerd als warme actie voor de Warmste Week en bieden we jullie de kans om via onze rospot en/of collectebus een “vrijblijvende” bijdrage te leveren voor het goede doel ten voordele van vzw Kiosk - Vluchtelingenwerking.

Waarom dit goed doel?

Een familielid van ons is nauw betrokken bij deze organisatie en daarom dragen we graag ons steentje bij.

Voorspools-Sleegers vzw - Joba (vluchtelingenwerking)

Joba begeleid wonen (vluchtelingenwerking) te Antwerpen geeft begeleiding aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen; jongeren op de vlucht die zonder ouders of familie in ons land aankwamen. Een ander deel van de organisatie geeft begeleiding aan jongeren die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen en daarom op jonge leeftijd alleen gaan wonen . De begeleiding richt zich op het groeien naar een zo groot mogelijk emotionele en praktische zelfstandigheid van de jongeren. Hierbij vertrekken we vanuit de krachten van de jongeren. Dankzij uw steun kunnen wij de jongeren verder ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling (bv: het betalen van het lidgeld van een sportclub, het kunnen volgen van psychotherapie, Â… ).

Bekijk dit goed doel