de lekkerste koekjes

Ten voordele van Het GielsBos vzw

Wij verkopen lekkere chocoladekoekjes, €5 voor een pakje, ten voordele van vzw Het Gielsbos.

Waarom dit goed doel?

Onze broer/nonkel Wouter heeft vanaf zijn 12 jaar tot zijn dood vorig jaar in het Gielsbos gewoond.
De actie is een soort van eerbetoon aan hem...

Het GielsBos vzw

Het GielsBos is een voorziening voor personen met een beperking. Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor een maximale levenskwaliteit voor ieder van onze cliënten.
Personen met een (vermoeden van) een beperking kunnen in Het GielsBos terecht voor verblijf, dagondersteuning, begeleiding of behandeling.

Bekijk dit goed doel