De Leeuw brandt weer

Ten voordele van ZOI (Zelfhulpgroep Osteogenesis Imperfecta)

Samen met de leerlingen van het 6de leerjaar bakken en verkopen we koekjes ter voordele van het goede doel.
We bakken 1 dag samen, de kinderen brengen ook zelfgemaakte koekjes mee van thuis. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het promoten, inpakken, bakken en verkopen.

Waarom dit goed doel?

Een meisje uit de klas heeft broze bottenziekte.

ZOI (Zelfhulpgroep Osteogenesis Imperfecta)

ZOI is een belangenvereniging voor mensen met OI en wil de ervaringsuitwisseling en onderlinge steun tussen mensen met OI en hun familieleden bevorderen.

Verder wil ZOI zich inzetten om informatie te verstrekken aan belanghebbenden en waar nodig mensen passend doorverwijzen.

Verder is er nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig naar OI en OI gerelateerde onderwerpen, dat wil de zelfhulpgroep stimuleren.

Bekijk dit goed doel